Privacystatement

Studio Beaumont Studio Beaumont, gevestigd aan Op De Dreef 14, 6049LD, Herten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://studiobeaumont.nl Op De Dreef 14, 6049LD, Herten 0650416840 Randy Beaumont is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Beaumont. Hij is te bereiken via randy@studiobeaumont.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Beaumont verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiobeaumont.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Beaumont verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Studio Beaumont verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Beaumont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Beaumont) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Beaumont bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens bewaren wij in het kader van de Belastingwet 7 jaar. Deze termijn gaat in zodra er een factuur wordt gemaakt en verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Beaumont verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Beaumont blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Beaumont gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio Beaumont gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Deze cookies worden gebruikt voor het meten van sitebezoek, en dit wordt gedaan met deze cookies van Google Analytics (inclusief bewaartermijn)
  • _ga (2 jaar)
  • _gid (24 uur)
  • _gat (1 minuut)
  • _gat_gtag_UA_xxxxxxx_x (90 dagen)
 • Sitebezoek meten wij me de cookies van Google Analytics:
  • Op 4 april 2018 is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
  • ‘Gegevens delen’ staat uit;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten i.c.m. de Google Analytics Cookies
 • Tidio Chat (livechat) is een web applicatie en bijbehorende mobiele app om 1-op-1 communicatie gemakkelijk te maken. Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of om je te identificeren. Wij verzamelen informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt (“Loggegevens”). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres (“IP”) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van je bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed en andere statistieken. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van Tidio https://www.tidiochat.com/en/privacy-policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Beaumont en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiobeaumont.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio Beaumont wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Beaumont neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@studiobeaumont.nl

 • Het opgeven van persoonsgegevens in het contactformulier op deze pagina is benodigd om je te kunnen contacteren. Geef je geen (correcte) gegevens op dan kunnen wij niet antwoorden.
 • Het opgeven voor de persoonsgegevens is verplicht omdat wij dit moeten volgens de Belastingwet. Deze persoonsgegevens komen op de factuur te staan en zullen wij 7 jaar bewaren volgens de Belastingwet. Geeft u geen persoonsgegevens door, dan kunt u geen producten/diensten afnemen bij Studio Beaumont aangezien we geen factuur kunnen opstellen.
 • Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en administratief belang.
 • De persoonsgegevens die je via de website doorstuurt zijn beveiligd door de HTTPS-verbinding.

Op deze platformen verwerken wij ook gegevens

 •  Indien drukwerk wordt besteld via deze website en gebruiken wij je gegevens bij onze partner-drukker. Deze gegevens heeft de drukker nodig voor het verzenden van het drukwerk. Met deze drukker is een bewerkersovereenkomst gesloten.
 • Indien je financiële verplichtingen aan ons hebt, gebruiken wij de gegevens onder “Persoonsgegevens die wij verwerken” in ons boekhoudsysteem Jortt. Hier hebben we een bewerkersovereenkomst mee gesloten. Bekijk het privacybeleid hier: https://www.jortt.nl/privacybeleid